•            Merel 235, 1965 GN Heemskerk

  • Opleiding Chiropractie en Osteopathie voor gezelschapsdieren

    Supple Spine Institute is opgericht om onderwijs te geven aan dierenartsen en dierfysiotherapeuten op het gebied van manipulatietechnieken bij gezelschapsdieren in het algemeen en veterinaire chiropractie in het bijzonder. De kennis over chiropractie neemt enorm toe en blijft zich snel ontwikkelen: van een van de eerste theorieën over chiropractie als behandeling van een ‘’bone out of place’’ tot de bewustwording van complexe neurologische patronen om te verklaren hoe de veterinaire chiropractor de dieren een impuls geven tot genezing. Bij Supple Spine Institute kunnen dierenartsen een gedegen opleiding in veterinaire chiropractie voor gezelschapsdieren verwachten op basis van de allernieuwste kennis. De beperkte klassengrootte en de ervaren instructeurs maken de cursussen stimulerend, uitdagend en aantrekkelijk.
  • Dr. Pedro Rivera teaching Anneke Schellingerhout - Lab cervical module