•            Merel 235, 1965 GN Heemskerk, The Netherlands


 • Basisopleiding Veterinaire Osteopathie

  De basisopleiding Veterinaire Osteopathie is bedoeld voor hen die opgeleid willen worden tot osteopaat voor gezelschapsdieren (hond en kat). Dierenartsen en dierosteopaten volgen onderstaand curriculum. Voor mensen zonder medische basiskennis zijn er verplichte extra lessen in anatomie, fysiologie, neurologie, endocrinologie, ziektekunde e.d., afhankelijk van het opleidingsniveau waarmee men instroomt. Dierfysiotherapeuten zijn hierbij vrijgesteld van de lessen aangaande het pariëtale systeem.
   
  De opleiding zelf bestaat uit 10 modulen van elk 2 dagen en omvat zowel de theorie als praktijk. Een deel van de lesstof wordt online aangeboden. De modulen worden gegeven op donderdag en vrijdag, verspreid over twee jaar. Tussentijds wordt van de studenten verwacht dat zij de stof bestuderen, de geleerde vaardigheden oefenen en de huiswerkopdrachten maken.
  De modulen worden in principe in volgorde bijgewoond, waarbij een gemiste module wel op een ander moment ingehaald kan worden. De kennis wordt per anatomische regio overgebracht, waarbij theorie en praktijk gedurende de dag steeds afgewisseld worden. De praktijk vindt plaats in kleine groepen, zodat elke deelnemer ruim de tijd krijgt tot het oefenen van de aangeleerde vaardigheden.
  Om de voortgang van de deelnemers te monitoren, wordt tijdens module 6 een interim examen afgenomen, waarbij de theoretische kennis en praktische vaardigheden worden getoetst. Dit bereid hen tevens voor op het eindexamen.
  De opleiding wordt afgesloten met een eindexamen. Na de opleiding is de deelnemer in staat zelfstandig een dier osteopathisch te onderzoeken en behandelen en te herkennen wanneer doorverwijzing nodig is. Het afsluitende examen bestaat uit een schriftelijk en praktijkdeel, waarbij een minimale score van 80% voor elk onderdeel vereist is om te slagen.
   
  Vooropleidingseisen
  De opleiding is voor iedereen toegankelijk.
  Voor dierenartsen, dierfysiotherapeuten en humaan osteopaten geld het programma zoals hieronder weergegeven.
  Alle andere deelnemers volgen tegelijkertijd hetzelfde programma, maar zijn verplicht daarnaast extra lessen te volgen in anatomie, fysiologie, neurologie, endocrinologie, ziektekunde e.d., waarbij vrijstellingen mogelijk zijn. Dit ter beoordeling van Supple Spine Institute.
   
  Aantal deelnemers
  Gezien het belang van de praktische vaardigheden, is het aantal plaatsen op de opleiding beperkt, zodat iedereen gegarandeerd voldoende begeleiding heeft, met name bij de praktijklessen.
  Elke deelnemer neemt een hond mee om op te oefenen. Eisen: sociaal naar mens en dier, kan ontspannen op de zij en op de rug liggen.
   
  Interim en eindexamen
  Tijdens module 6 wordt het interim examen afgenomen. Dit omvat een theoretisch en praktijkgedeelte over het pariëtale en craniosacrale systeem. Deze dient met een voldoende afgelegd te worden.
  De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktijk examen. Elk onderdeel dient met een score van minimaal 80% afgesloten te worden om de opleiding succesvol af te ronden en het certificaat te behalen.
   
  Taal
  De opleiding wordt gegeven in het Nederlands of Engels afhankelijk van de nationaliteit van de deelnemers.
 • Curriculum

  De tijd voor zowel de theorielessen als het praktijkonderwijs wordt aangepast aan het niveau van elke klas. Omdat wij het liefst met kleinere groepen werken, is elke deelnemer gegarandeerd van voldoende begeleiding om zich de kennis en vaardigheden optimaal eigen te maken. Eigen inzet en thuisstudie is daarbij echter ook essentieel, evenals het oefenen van de praktische vaardigheden.
  Gedurende de opleiding worden de anatomie, fysiologie, neurologie en biomechanica van het betreffende onderdeel besproken, evenals het osteopathisch onderzoek en behandeling.
  Als eerste wordt het pariëtale systeem besproken, vervolgens het craniosacrale systeem en als laatste het viscerale systeem.
  Elke module bestaat uit 2 dagen met theorie en praktijk. De deelnemer neemt daartoe zelf een hond mee om op te oefenen.
  Daarnaast zijn er lessen online te volgen, kunnen huiswerkopdrachten gegeven worden en wordt van de deelnemers verwacht dat zij de geleerde technieken oefenen.
  Voor mensen zonder medische basiskennis zijn er extra lessen in anatomie, fysiologie, neurologie, endocrinologie, ziektekunde ed. Deze worden online aangeboden.
   
  De opbouw van de modulen is als volgt:
  Module 1            voorpoot
  Module 2            achterpoot
  Module 3            sacrum / pelvis
  Module 4            nek en rug
  Module 5            craniosacraal
  Module 6            herhaling pariëtale en craniosacrale systeem en interim examen
  Module 7            kopzenuwen
  Module 8            Visceraal I
  Module 9            Visceraal II
  Module 10          TMJ en integratie
  Eindexamen
 • Voor inschrijven voor de Basisopleiding Veterinaire Osteopathie klik hier.